Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Slamfilter

Teknisk beskrivning

Infiltrationsfiltret placeras i trekammarbrunnens utloppsrör. Det filtrerar
effektivt utgående avloppsvatten från partiklar som annars skulle tätat
igen infiltrationsbädden. Vid en eventuell översvämning i trekammarbrunnen
hindrar infiltrationsfiltret flytslamkakan från att spolas ut i infiltrationsbädden.
Genom att använda ett infiltrationsfilter ökar du livslängden
på infiltrationsbädden och slipper alla dyra kostnader och andra besvär
som en igenslammad infiltrationsanläggning medför.
E.M.S. infiltrationsfilter är under flera år funktionsprövad av Statens
Provningsanstalt i Borås och uppvisar i samband med detta mycket
goda resultat.


Infiltrationsfilter
Namn Artnr PrisAntal
E.M.S. Infiltrationsfilter Kotten Z3535 584.00 Kr

I lager