Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

MPX 120/8 Frekv.

Teknisk beskrivning

MPX VFD monteras där man vill ha en pump som är tystare än Jet pumpen eller där ljudnivån är av stor betydelse. Pumpen är frekvensstyrd och levereras med kablage och givare färdigkopplade. Frekvensomformaren är tillverkad i formgjuten aluminium, perfekt avpassad till pumpen och ser till att pumpen alltid går på så låg hastihet som möjligt. På detta sätt sparas energi. Inbyggt i  frekvensstyrningen finns även överstömsskydd, torrkörningsskydd. mjukstart samt möjlighet för fjärrstart och stopp. Pumpen är lämplig både som hydrofor- och bevattningspump då den är konstruerad för kontinuerlig drift. Pumpen är självsugande (suger även luft), vilket underlättar igångsättningen efter monteringen och gör dessutom pumpen lämplig i anläggningar med långa sugledningar.


Maxi Jet MPX 120/8 Epic
Namn ArtnrMotor kW P2Ström AHmax mvpQmax l/min PrisAntal
Tystg. MPX 120/8 Frekv. P11400.886.15280 11393.00 Kr

I lager