Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Cirkulationspump VVC Klass A

Teknisk beskrivning

E.M.S. VVC pump EP är en energieffektiv pump med inbyggd variabel hastighetsstyrning avsedd för varmvattencirkulation. I jämförelse med traditionella VVC pumpar, i samma storleksklass förbrukar den upp till 70% mindre energi. EP uppnår klass A enligt Europa direktiv Nr. 641/2009.

Synkronmotorn är av permanentmagnet typ med inbyggd inverter. Pumpen är tillverkad för rena icke frätande, icke brandfarliga vätskor utan solider. Pumpen är utrustad med fyra driftsläge för optimal drift.
Pumpen har diodindikering för normal drift. (lysande grön diod) , samt låst rotor. (lysande röd diod). Vid ändring av driftsfall blinkar den gröna dioden under en kort period för att återgå till konstant grönt sken när
den stabiliserat sin driftspunkt.


Cirkulationspump VVC Klass A
Namn Artnr PrisAntal
Cirk.pump VVC 15-40 130 EP R25 ansl. P2298 2613.00 Kr

I lager