Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Hydrofor i glasfiber

Teknisk beskrivning

Glasfiberhydroforen är avsedd att ersätta en galvad eller rostfri hydrofor med samma storlek. Tanken innehåller inget membran som behöver bytas ut. Vattnet har kontakt med luften så att gaser som finns i vattnet kan fällas ut.

Mellan hydroforen och pumpen monteras en luftinjektor som med hjälp av den, i tanken, inbyggda flottören säkerställer att optimal luftmängd alltid finns i tanken. Önskas ytterligare luftning av vattnet monteras ett stigarrör inuti tanken som låter vattnet falla ner på vattenytan. För limmning av stigarrör rekomenderas Loctite 5331 eller motsvarande vilket ska genomhärdas innan användning.

Glasfiberhydroforen är lämplig att använda där man har bräckt eller aggressivt vatten.

Viktigt:

Tryckströmbrytaren skall, p.g.a. av tryckfallet i luftinjekorn, monteras mellan tanken och luftinjektorn eller på utloppssidan av tanken.

För att luftinjektorn skall arbeta tillfredställande krävs ett flöde på mellan 18 och 55 liter per minut, samt ett tryck på 0.7 till 4.2 bar.


Glasfiberhydrofor
Namn ArtnrStorlek l PrisAntal
Glasfiberhydrofor 110 l P0300110 4401.00 Kr

I lager


Glasfiberhydrofor 150 l P0302150 5232.00 Kr

I lager


Glasfiberhydrofor 300 l P0304300 9396.00 Kr

I lager


Glasfiberhydrofor 450 l P0306450 12214.00 Kr

I lager