Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Värmekabel självbegränsande E.M.S.

Teknisk beskrivning

Värmekabel används för att frostskydda vattenledningar. Kabeln kan läggas både invändigt och utvändigt av ledningen.  Den parallellresistiva kan kapas till önskad längd och skall endast kopplas in när frysrisk föreligger, dvs. temperaturen på röret understiger 5°C.

Reglering skall ske med termostat och givare placerad på röret. Monteras vattenledningen utomhus skall röret isoleras.

Viktigt

Värmekabel skall alltid kopplas till jordfelsbrytare.

Montering

Värmekabel ska monteras och anslutas av behörig elinstallatör. Värmekabel ska anslutas till en jordfelsbrytare med högsta märkutlösningsström 30 mA.

Lägsta temperatur för spänningssättning av den självbegränsande värmekabeln är 0°C.
Säkring med C karakteristik användes.


Värmekabel självbegränsande E.M.S.
Namn ArtnrLängd PrisAntal
Värmekabel E.M.S. A1891 91.00 Kr

I lager


Värmekabel E.M.S. trumma 300m S2331300 meter 24634.00 Kr

I lager