Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Frostvakt med kallkabel och stickkontakt

Teknisk beskrivning

Värmekabel används för att frostskydda vattenledningar. Kabeln kan
läggas både invändigt och utvändigt.  Kopplas in endast när frysrisk
föreligger, dvs. temperaturen på röret understiger 5°C.
Levereras med stickpropp och kallända för temporära anläggningar.
Reglering skall ske med termostat och givare placerad på röret. Monteras
vattenledningen utomhus skall röret isoleras.

Viktigt

Värmekabel skall alltid kopplas till jordfelsbrytare.

Montering

Värmekabel ska monteras och anslutas av behörig elinstallatör.
Värmekabel ska anslutas till en jordfelsbrytare med högsta märkutlösningsström
30 mA.Frostvakt med kallkabel och stickkontakt
Namn ArtnrLängd meter PrisAntal
Frostvakt 2m. A17522 627.00 Kr

I lager


Frostvakt 4m. A17544 847.00 Kr

I lager


Frostvakt 6m. A17566 1005.00 Kr

I lager


Frostvakt 8m. A17588 1145.00 Kr

I lager


Frostvakt 10m. A176010 1308.00 Kr

I lager


Frostvakt 13m. A176313 1542.00 Kr

I lager


Frostvakt 16m. A176616 1765.00 Kr

I lager


Frostvakt 19m. A176919 2003.00 Kr

I lager


Frostvakt 22m. A177222 2234.00 Kr

I lager


Frostvakt 25m. A177525 2470.00 Kr

I lager