Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Pumpvakt KM 33

Teknisk beskrivning

Pumpautomatiken är en kombination av kontaktormotorskydd och nivåvakt. Den används i huvudsak för två ändamål. Dels för att förhindra torrkörning av undervattenspumpar i brunnar med mycket låg tillrinning. Dels för nivåreglering i öppna brunnar, dammar och behållare av olika slag. Den kan t. ex. användas för att automatiskt styra påfyllning av behållare m.m.

När nivåvakten används som torrkörningsskydd eller för tömning av behållare, stoppas pumpen när vattennivån nått den nedre elektroden. Den startar åter när vattennivån nått den övre elektroden.
När nivåvakten används för påfyllning startar pumpen när vattennivån nått den nedre elektroden och stoppar när vattennivån nått den övre elektroden.

Montering

Elanslutningen utföres enligt schemat i kapslingens botten. De två elektroderna monteras på undre respektive övre vattennivå. De ansluts med lämplig elledning till plint 10 och 11. Om brunnen inte innehåller undervattenspump eller annat skyddsjordat föremål ska en tredje elektrod kopplas till jordplinten. Denna elektrod ska installeras under elektroden för nedre nivå. Nivåvakten måste jordas för att fungera.

Viktigt 1

Ska pumpvakten användas för påfyllning måste följande omkoppling utföras:
Ledningen mellan reläsockelns uttag nr 3 och motorskyddets uttag 95 tas bort.
En ny ledning kopplas mellan reläsockelns uttag 4 och motorskyddets uttag 95.

Viktigt 2

Föreligger risk för skador om vakten är ur funktion måste larm installeras. En vakt kan inte anses som fullgott skydd om fara för t. ex. vattenskador föreligger.


Pumpvakt KM 33
Namn ArtnrStorlek PrisAntal
Pumpvakt KM33 1.0- 1.6 A B05161.0 - 1.6 A 3057.00 Kr

I lager


Pumpvakt KM33 1.6- 2.5 A B05181.6 - 2.5 A 3057.00 Kr

I lager


Pumpvakt KM33 2.5- 4.0 A B05202.5 - 4.0 A 3057.00 Kr

I lager


Pumpvakt KM33 4.0- 6.0 A B05224.0 - 6.0 A 3057.00 Kr

I lager


Pumpvakt KM33 5.0- 8.0 A B05245.0 - 8.0 A 3057.00 Kr

I lager


Pumpvakt KM33 7.0-10.0 A B05267.0 - 10.0 A 3057.00 Kr

Slut i lager


Pumpvakt KM33 9.0-13.0 A B05289.0 - 13.0 A 3439.00 Kr

I lager


PumpvaktKM33 12.0-18.0 A B053012.0 - 18.0 A 3789.00 Kr

I lager