Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Nivåvakt KM 22

Teknisk beskrivning

Nivåvakt KM 22 används dels som torrkörningsskydd för brunnar dels som nivåstyrning i cisterner och dammar. Vaktens funktion bygger på att elektroder känner av vattennivån. Därmed kan regleringen ske med mycket stor noggranhet även i små trånga utrymmen som t ex borrade brunnar.

Nivåvakten kan inte användas där det förekommer fett i vattnet då detta isolerar elektroderna. När nivåvakten används som torrkörningsskydd startar pumpen när vattennivån når den övre elektroden och går sedan tills vattennivån passerat den nedre. Pumpen startar åter när vattennivån når den övre elektroden. När vakten används för påfyllning är förloppet det omvända.

Montering

Elanslutningen sker enligt schemat i botten av kapslingen. Om brunnen inte innehåller undervattenspump eller annat jordat föremål skall en extra elektrod monteras under den nedre elektroden.

Nivåvakten måste jordas för att fungera.

Viktigt

Föreligger risk för skador om vakten är ur funktion skall ett larm monteras. En vakt kan inte anses som ett fullgott skydd om fara för t. ex. vattenskador förligger.


KM 22
Namn ArtnrTyp PrisAntal
Nivåvakt KM 22 230V B0510230V 1429.00 Kr

I lager


Nivåvakt KM 22 400V B0511400V 1429.00 Kr

I lager