Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Nivåvakt KM 44

Teknisk beskrivning

Pumpautomatiken är en kombination av kontaktormotorskydd och nivåvakt. KM 44 används i kloakstationer, öppna tankar och pumpgropar m.m. Till vakten ansluts tre nivåvippor, undre, övre samt larmvippa. Skall man pumpa tung kloak bör särskilda vippor för detta ändamål användas.

Nivåvakten har utgångar för larmsignal och driftsignal att koppla till exv. lampor utanför huset.

Viktigt

Föreligger risk för skador om vakten är ur funktion måste larm installeras. En vakt kan inte anses som fullgott skydd om fara för t. ex. vattenskador föreligger.


Nivåvakt KM 44 - 3x400V
Namn ArtnrStorlek PrisAntal
Nivåvakt KM44 1.0- 1.6 B05501.0 - 1.6 A 3310.00 Kr

Få i lager


Nivåvakt KM44 1.6- 2.5 B05511.6 - 2.5 A 3310.00 Kr

I lager


Nivåvakt KM44 2.5- 4.0 B05522.5 - 4.0 A 3310.00 Kr

I lager


Nivåvakt KM44 4.0- 6.3 B05534.0 - 6.3 A 3310.00 Kr

I lager


Nivåvakt KM44 6.0-10.0 B05546.0 - 10.0 A 4410.00 Kr

I lager


Nivåvakt KM44 9.0-14.0 B05559.0 - 14.0 A 4410.00 Kr

I lager