Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Tryckströmbrytare

Teknisk beskrivning

Justera tryckströmbrytaren enligt instruktionen nedan. Det bör om möjligt vara en skillnad mellan till och frånslagstryck på 1 - 3 Bar (kg/ cm2). Ju större pump, ju större intervall. Täta till och frånslag sliter på
anläggningen. Bryttrycket bör alltid ligga minst 1 Bar under pumpens max.tryck. Ligger man allt för nära pumpens maxtryck finns risk för överhettninga av pumpen om den vid något tillfälle inte skulle orka upp till bryttrycket. Det förekommer flera olika fabrikat av tryckströmbrytare. Gemensamt för nästan alla är att de har två justerskruvar. En större märkt ”P”. Genom att vrida denna åt höger ökas både till och frånslagstryck. En mindre märkt ”? - +”.
Genom att vrida denna åt höger ökas skillnaden mellan till och frånslagstryck.


Telemecanique - 3x400V / 1x230V
Namn ArtnrMax bar PrisAntal
Tryckströmbrytare 6 bar B01226 481.00 Kr

Slut i lager


Italtechnica - 3x400V / 1x230V
Namn ArtnrMax bar PrisAntal
Tryckströmbr. 1-fas 4.5 bar B01274,5 404.00 Kr

I lager


Tryckströmbr. 3-fas 6 bar B01306 351.00 Kr

I lager


Tryckströmbr. 3-fas 12 bar B013112 417.00 Kr

I lager


Square D - 1x230V
Namn ArtnrMax bar PrisAntal
TB Square D 1-pol B0125 4.5 404.00 Kr

I lager