Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.
Garantihantering

Viktigast:

När garantihanteringen är avslutad ska du och din kund vara helt nöjda. Alla ska veta vad som hänt för att kunna undvika att det händer igen.

Vår garanti sträcker sig långt utöver vad som är normalt för branschen. Vi släpper inget garantifall förrän både vår återförsäljare och hans kund är nöjda. Vi är alltid flexibla och försöker hitta den bästa lösningen. En sak håller vi dock mycket hårt på: Vi ska kontaktas innan pumpen repareras på verkstad som inte är godkänd av oss. För sådana reparationer åtager vi oss inget betalningsansvar. Om en E.M.S. pump havererar under garantitiden byts den alltid ut omgående. Kundens obehag ska begränsas så mycket som möjligt. Det räcker med ett telefonsamtal för att få en ny pump. Eftersom vi har en mycket låg garantifrekvens, endast 0.5 %, är denna metod billigast och bäst för alla parter.

Uppföljning. Varje pumphaveri följs därefter upp noggrannt. Det finns två orsaker till detta:

1: Undvika upprepningar.
Av fem returnerade pumpar är fyra antingen felfria eller så ligger orsaken till problemet utanför pumpen. I dessa fall kommer även den nya pumpen att haverera. Genom att noggrannt följa upp varje haveri kan vi undvika upprepning.

2: Produktutveckling. Genom att finna pumpens svaga punkter kan vi förbättra konstruktionen och undvika nya haverier i framtiden.

Vem betalar.
Oavsett felorsak står E.M.S. Teknik AB för materialkostnaden. Vi betalar dessutom fraktkostnader om vår retursedel används. I de fall där felet ligger utanför pumpen eller helt felfria pumpar returneras betalar vi test och översyn och eventuell reparation. Dock åtager vi oss inte kostnader om ett och samma företag mer än en gång sänder in pumpar för garantiutbyte, där felet inte beror på materialfel i pumpen. Om problemet beror på ett verkligt garantifel, det vill säga materialfel eller annat fel i pumpen ersätter vi även arbetskostnad för utbytet.

Missbruk.
Det förekommer att enstaka företag ”drabbas” av orimligt många garantifall. Dessa företag brukar dessutom vilja försvåra vår uppföljning. Det förekommer också att företag sänder fakturor på arbetskostnader som är helt orimliga. Med åren har vi lärt oss vad det brukar kosta att byta en pump.
Garantiproblem är tråkiga för alla parter. Vi försöker lösa det i så positiv anda som möjligt och hoppas att våra kunder ska göra detsamma.

Slutmål.
Avsikten med vår garantihantering och hela vår verksamhet är att bygga upp ett nät av ett begränsat antal kunniga återförsäljare. Dessa ska ha tillgång till ett komplett sortiment pumpar av hög klass. Dessutom ska priserna vara konkurrenskraftiga. Detta ställer stora krav på oss och våra återförsäljare.